RECIPIENTS OF BHARAT RATNA

S. No. Name Year
1. Chakravarti Rajagopalchari 1954
2. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan 1954
3. Dr. Chandrasekhara Venkata Raman 1954
4. Dr. Bhagwan Das 1955
5. Dr. Mokshagundam Visvesvaraya 1955
6. Pt. Jawaharlal Nehru 1955
7. Pt. Govind Ballabh Pant 1957
8. Dr. Dhondo Keshav Karve 1958
9. Dr. Bidhan Chandra Roy 1961
10. P.D. Tandon 1961
11. Dr. Rajendra Prasad 1962
12. Dr. Zakir Hussain 1963
13. Dr. Pandurang Vaman Kane 1963
14. Lal Bahadur Shastri 1966
15. Smt. Indira Gandhi 1971
16. Varahagiri Venkata Giri 1975
17. Kumaraswami Kamraj 1976
18. Mother Teresa 1980
19. Acharya Vinoba Bhave 1983
20. Khan Abdul Ghaffar Khan 1987
21. M.G. Ramachandran 1988
22. Dr. B.R. Ambedkar 1990
23. Dr. Nelson Mandela 1990
24. Rajiv Gandhi 1991
25. Sardar Vallabhbhai Patel 1991
26. Moraraji Desai 1991
27. Maulana Abul Kalam Azad 1992
28. Jehangir Rataj Ji Dadabhai Tata 1992
29. Satyajit Ray 1992
30. Gulzari Lal Nanda 1997
31. Aruna Asaf Ali 1997
32. A.P.J. Abdul Kalam 1997
33. M.S. Subbulakshmi 1998
34. Chidambaram Subramaniam 1998
35. Loknayak Jayaprakash Narayan 1999
36. Amartya Sen 1999
37. Lokpriya Gopinath Bordoloi 1999
38. Pandit Ravi Shankar 1999
39. Lata Mangeshkar 2001
40. Ustad Bismillah Khan 2001
41. Pandit Bhimsen Gururaj Joshi 2009
42. C.N.R. Rao 2014
43. Sachin Tendulkar 2014
44. Pandit Madan Mohan Malaviya 2015
45. Atal Bihari Vajpayee 2015