Tag: International Organisation

IMPORTANT INTERNATIONAL ORGANISATIONS, YEAR OF FOUNDATIONS AND HEADQUARTERSIMPORTANT INTERNATIONAL ORGANISATIONS, YEAR OF FOUNDATIONS AND HEADQUARTERS

<table> <tbody> <tr> <td width="55"> <h3>S. No.</h3> </td> <td width="264"> <h3>Name</h3> </td> <td width="132"> <h3>Year of Foundation</h3> </td> <td width="187"> <h3>Headquarters</h3> </td> </tr> <tr> <td width="55"> <h5>1</h5> </td> <td width="264"> <h5>United Nations Organisation</h5> </td> <td width="132"> <h5>1945</h5> </td> <td width="187"> <h5>New York</h5> </td> </tr> <tr> <td width="55"> <h5>2</h5> </td> <td width="264"> <h5>International Labour Organisation</h5> </td> <td width="132"> <h5>1919</h5> </td> <td width="187"> <h5>Geneva</h5> </td> </tr> <tr> <td width="55"> <h5>3</h5> </td> <td width="264"> <h5>International Committee of the Red Cross</h5> </td> <td width="132"> <h5>1863</h5> </td> <td width="187"> <h5>Geneva</h5> </td> </tr> <tr> <td